Pradinis puslapis
El. paštas
Svetainės struktūra

Statinio techninė priežiūra

UAB „Omertus“ teikia šias statinio statybos techninės priežiūros paslaugas:
1. Tikrina, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą;
2. Kontroliuoja statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleidžia jų naudoti, jeigu jie neatitinka reikalavimų arba jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai;
3. Tikrina atliktų statybos darbų kokybę bei mastą, informuoja statytoją apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;
4. Tikrina ir priima paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauja išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;
5. Kartu su rangovu rengia statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauja statinį pripažįstant tinkamu naudoti;
6. Atlieka bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoja specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą.
Projektų valdymas

Projektų valdymas

Statybų techninė priežiūra

Statybų techninė priežiūra

Pamatai

Pamatai

Mūsų darbai

Mūsų darbai